Privacyverklaring

Privacyverklaring

Middels deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel deze worden gebruikt.

Via onze website bieden wij diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding. (zie ook het slotje bij de url)
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dit doen wij via deze privacyverklaring:
• verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
• gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn
• wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
• respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contact gegevens:
Adres: IJselstraat 53 hs, 1078 CC Amsterdam
Telefoon: +31652718840
Email: info@robinbergamin.nl
Website: www.robinbergamin.nl

Persoonsgegevens:
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken
• Naam
• Email adres
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Medische gegevens welke noodzakelijk zijn voor de behandeling
• Geboortedatum
• Geslacht
• Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het intake formulier

Doeleinden:
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• om met jou te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.
• om nieuwsbrieven te kunnen sturen, mits u zich hiervoor niet heeft afgemeld.

Verstrekking aan derden:
Jouw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Cookies:
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS (herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk van de browser).
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.